Aktivitetet parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit