Aktivitete

A ishte planifikuar mirë testimi i unazës njëkahore për qytetin e Prishtinës?


Këtyre ditëve (të shtunën dhe të dielën e kësaj jave), Komuna e Prishtinës, vendosi të bëjë një eksperiment për të testuar funksionimin e unazës njëkahore të qarkullimit të automjeteve në qytetin e Prishtinës me qëllim që të analizojë mundësitë e zbatimit të këtij regjimi të qarkullimit nëpër segmentet rrugore të qendrës së qytetit....

Lexo më shumë...