Aktivitete

Hajdari, raporton para Komisionit Parlementar per Ekonomi


Gjithashtu u shqyrtua dhe vendimi i Qeverisë së Kosovës për zgjedhjen e bordit të ZRRE-së, dhe rekomandimet lidhur me aktualitetin në sektorin e ujërave dhe performancën e Kompanive Rajonale të Ujit. Në fund u formuan edhe grupet punuese për shqyrtimin e katër projektligjeve që janë në proces. ...

Lexo më shumë...