Lexo

Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti viziton Ngrohtoren e Qytetit” sh.a Gjakovë

Anëtarët e Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti, kanë vizituar sot Ngrohtoren e Qytetit” sh.a Gjakovë. Kjo ndërrmarrje ka filluar operimin në vitin 1981 duke përfshirë një pjesë të qytetit.

15.10.2021- Në vitin 2001 me qëllim të furnizimit me ngrohje të spitalit të qytetit, është ndërtuar rrjeti me investime nga SIDA Suedeze. Ngrohtorja ka operuar gjithë këto vite me lëndë djegëse mazut, deri në sezonin 2019/2020. Ndërtimi i impiantit të ri të financuar nga zyra e BE-së në Prishtinë, ka filluar në Dhjetor 2019 dhe gjatë sezonës së fundit 2020/2021 janë kryer testimet e nevojshme. Në Qershor pas testimit të turbinës, projekti është finalizuar. Impianti do të filloj të operoj në Tetor 2021 duke shfrytëzuar si lëndë djegëse Biomasën e cila është pjesë e burimeve të ripërtëritshme të energjisë. Gjithashtu është në zhvillim e sipër projekti “Përmirësimi i perfomancës së Ngrohtores së Qytetit në Gjakovë” , bashkëfinancim nga SECO dhe KK Gjakovë, ku komponent kryesor është rehabilitimi i rrjetit ekzistues dhe nënstacioneve, duke përfshirë edhe vendosjen e orëmatësve, rehabilitimin e sistemit të brendshëm të ngrohjes në Spitalin e Gjakovës, lidhja e ndërtesave të reja publike dhe zhvillimi i korporatës.


Kriza energjetike në Kosovë - Pse jemi në këtë gjendje dhe cilat janë opsionet e daljes nga kjo situatë?

Nga Dr.sc. Ferat Shala, shkrim autorial i botuar në numrin festiv të gazetës “Epoka e re”...

Lexo më shumë...

Vendimi i Qeverisë për masat e emergjencës në furnizimin e energjisë

Në takimin e Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti u shqyrtua propozim-vendimi i Qeverisë, për masat e emergjencës, dhe e proceduam për në seancën e radhës të Kuvendit t...

Lexo më shumë...

Mbahet takimi i radhës i Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti

Raporti i bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë – ZRRE, ai i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare – ARKEP, si dhe shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisioni...

Lexo më shumë...