Lexo

Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti viziton Ngrohtoren e Qytetit” sh.a Gjakovë

Anëtarët e Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti, kanë vizituar sot Ngrohtoren e Qytetit” sh.a Gjakovë. Kjo ndërrmarrje ka filluar operimin në vitin 1981 duke përfshirë një pjesë të qytetit.

15.10.2021- Në vitin 2001 me qëllim të furnizimit me ngrohje të spitalit të qytetit, është ndërtuar rrjeti me investime nga SIDA Suedeze. Ngrohtorja ka operuar gjithë këto vite me lëndë djegëse mazut, deri në sezonin 2019/2020. Ndërtimi i impiantit të ri të financuar nga zyra e BE-së në Prishtinë, ka filluar në Dhjetor 2019 dhe gjatë sezonës së fundit 2020/2021 janë kryer testimet e nevojshme. Në Qershor pas testimit të turbinës, projekti është finalizuar. Impianti do të filloj të operoj në Tetor 2021 duke shfrytëzuar si lëndë djegëse Biomasën e cila është pjesë e burimeve të ripërtëritshme të energjisë. Gjithashtu është në zhvillim e sipër projekti “Përmirësimi i perfomancës së Ngrohtores së Qytetit në Gjakovë” , bashkëfinancim nga SECO dhe KK Gjakovë, ku komponent kryesor është rehabilitimi i rrjetit ekzistues dhe nënstacioneve, duke përfshirë edhe vendosjen e orëmatësve, rehabilitimin e sistemit të brendshëm të ngrohjes në Spitalin e Gjakovës, lidhja e ndërtesave të reja publike dhe zhvillimi i korporatës.


A ishte planifikuar mirë testimi i unazës njëkahore për qytetin e Prishtinës?

25.04.2022 - Eksperimentet janë metoda shkencore që ju mundësojnë njerëzve të testojnë një ide dhe të marrin rezultate të besueshme. Por për të realizuar një eksperiment të suksesshëm a...

Lexo më shumë...

7 Marsi, Dita e Mësuesit

Dr.sc. Ferat Shala, fjalim në emër të Partisë Demokratike të Kosovës me rastin e seancës plenare për Ditën e Mësuesit....

Lexo më shumë...

Përmbledhje e aktiviteteve në kuadër të Komisionit Parlamenta për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti gjatë muajit Shkurt- Mars 2022

03.03.2022- Në takim me Viola von Cramon-Taubadel, raportuese e përhershme e Parlamentit Evropian për Kosovën. Tema e diskutimi: zhvillimet dhe sfidat më të fundit në lidhje me strategjinë e ...

Lexo më shumë...