Lexo

Shala: MMPH ka kryer me kohë të gjitha obligimet në raport me procesin e shpronësimit në fshatrat Shipitullë dhe Hade

Në mbledhjen e sotme të Qeverisë së Kosovës, Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë ka numëruar të gjitha veprimet që ka ndërmarrë MMPH për të kryer me kohë procedurat e shpronësimeve në zonën e interesit.

02.08.2017- Ai ka thënë mes tjerash se se “Çështja e përgjegjësisë së KEK-ut dhe MMPH-së na raport me zhvendosjen dhe shpronësimin e fshatrave Hade dhe Shipitullë rregullohet me dy dokumente: Kornizën e Politikave për Zhvendosje të miratuar me vendim të qeverisë nr. 10/22, datë 06.07.2011 dhe Ligjin për shpronësimin e pronës së paluajtshme”.

Fjalimi i plotë:

1. Çështja e përgjegjësisë së KEK-ut dhe MMPH-së na raport me zhvendosjen dhe shpronësimin e fshatrave Hade dhe Shipitullë rregullohet me dy dokumente: Kornizën e Politikave për Zhvendosje të miratuar me vendim të qeverisë nr. 10/22, datë 06.07.2011 dhe Ligjin për shpronësimin e pronës së paluajtshme.

2. Sipas Kornizës të politikave për zhvendosje (KPZh) (fq. 6), kompania e projektit (që në këtë rast është KEK) është përgjegjëse për përgatitjen e Planeve të Veprimit për Zhvendosje (PVZh), të cilat i miraton MMPH.

3. Sipas Ligjit për shpronësimin e pronës së paluajtshme, KEK-u duhet të bëjë kërkesë për shpronësim, Ministria e Financave bënë vlerësimin e pronës ndërsa vendimet i përgatitë MMPH dhe i miraton Qeveria.

4. KEK-u me 26.07.2014 ka paraqitur kërkesë për zhvendosje të fshatit Shipitullë dhe Hade pranë MMPH-së. Me datë 22.08.2014 është aprovuar kërkesa e KEK-ut dhe është obliguar që të hartoj Planin e Veprimit për Zhvendosje. ( përgjigja është dhënë brenda 28 ditësh)

5. KEK-u gjatë vitit 2015 ka angazhuar një kompani ndërkombëtare për të hartuar Planin e Veprimit për Zhvendosje.

6. KEK është vonuar 2 vite për të sjell në MMPH Planin e Veprimit për Zhvendosje dhe gjatë kësaj periudhe kanë ndodhur ndërtimet më të mëdha ilegale në atë zonë.

7. Me datë 25.05.2017, KEK ka sjellë për miratim në MMPH  Planin e Veprimit për Zhvendosje. Me datë 02.06.2017 MMPH ka miratuar PVZH-në dhe ka kërkuar nga KEK-u që të bëjë marrëveshje me banorët gjë të cilën KEK-u nuk ka arritur ta bëjë pra të i bindë banorët të i nënshkruajnë marrëveshjet. (miratimi i planit nga MMPH është bërë brenda 7 ditësh).

8. Pas dështimit për zhvendosje së banorëve sipas KPZH, KEK me datë 14.07.2017 (ditë e Premte)  ka paraqitë pranë MMPH-së Kërkesën për shpronësim të  pronave të paluajtshme në zonën Kadastrale: Hade dhe Shipitullë, Komuna Obiliq.

9. Me date 17.07.2017( ditë e Hënë) , MMPH ka dorëzuar në Qeveri, Propozimin për shpronësim dhe Qeveria e Kosovës me datë 21.07.2017 ka nxjerr Vendimin Nr.05/150 me të cilin aprovon  shqyrtimin e mëtejmë të  kërkesës për shpronësim. ( përgjigja është dhënë brenda 1 ditë pune).

10. MMPH ka publikuar Vendimin në Gazetë Zyrtare, njoftimin e banorëve dhe institucioneve tjera  dhe ka caktuar  Dëgjimin Publik për datën 10 Gusht 2017 konform Ligjit për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme i cili kërkon që kjo periudhe të lihet ne dispozicion të banorëve, në të kundërtën ne mund përballemi me padi në gjykatë nga ana e banorëve gjë e cila do ta vononte shumë këtë proces.

11. MMPH gjatë kësaj periudhe ka ndalur të gjitha ndërtimet në Zonën e interesit të veçantë Fusha e Mihjes së Re dhe nga koha kur unë drejtoj ministrinë janë rrënuar 7 pllaka (themele) të shtëpive ilegale.

Po kështu, gjatë vitit 2017 inspektorati i MMPH-së ka realizuar dhjetëra inspektime dhe ka ngritur padi ndaj personave fizik dhe juridik të nivelit lokal dhe të ndërmarrjes.

Plotësim:

I. KEK gjatë vitit 2011 dhe 2013  ka bërë zhvendosje konform KPZH në dy raste  (31ha, 52ari  e 64m2 dhe 8 ha, 59ari  e 38m2) të fshatit Hade vetëm Toka Bujqësore dhe ka pasur eksperienca dhe njohuri si të hartohet një Plan i Veprimit dhe cilat procedura duhet të kryhen.

II. Zona e Rrezikshmërisë e fshatit Hade dhe Lagja Shala të cilat janë të lira për eksploatim  nuk janë eksploatuar  për shkak se KEK-sh.a, ka drejtuar  mihjen në drejtim të fshatit Shipitullë dhe Lagjes Mirena të fshatit Hade duke anashkaluar pjesën e mbetur të fshatit Hade, ndërsa Lagjen Shala e ka shfrytëzuar vetëm për dalje në drejtim të fshatit Shipitullë. 

 


A është e gabuar logjika e bashkimit të mjedisit dhe infrastrukturës në një ministri?

Sikurse jeni të informuar tashmë në kuadër të Qeverisë së re të Kosovës e ashtëquajtura Qeveria Kurti II, që përbëhet nga 15 Ministri, funksionon edhe Ministria e Mjedisit, Planifikimit H...

Lexo më shumë...

Deputeti Shala: Dr. Hafir Shala, njëri prej figurave më të veçanta historike

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Ferat Shala, ka thënë se doktor Hafir Shala, mbetet njeri prej figurave me të veçanta të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK). Shala në...

Lexo më shumë...