Momente nga puna dhe angazhimi akademik në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike