Në takim me ambasadorin e Mbretërisë së Belgjikës në Republikën e Kosovës z. Pascal H. Gregoire.