Pjesëmarrja në Konferencën shkencore “Resurset minerare bazë për zhvillimin ekonomik të Kosovës”