Radioaktiviteti natyror në çimento dhe në lëndët e para të përdorura në industrinë e çimentos në Shqipëri.

 Punimi shkencor “Natural radioactivity in cements and raw materials used in Albanian cement industry” (Radioaktiviteti natyror në çimento dhe në lëndët e para të përdorura në industrinë e çimentos në Shqipëri).

Punimi është publikuar në Volumin e 76-të, të revistës shkencore Shkencat Mjedisore të Tokës.

Bashkautorë të punimit janë: Gerti Xhixha, Merita Kaçeli Xhixha, Fadil Hasani, Elona Xhixha, Manjola Shyti, Dhurata Sadiraj Kuqi, Dritan Prifti dhe Mevlan Qafleshi, të cilët i falënderojë për bashkëpunimin dhe kontributin në realizimin e punimit.