Takimi i nivelit të lartë i projektit “Menaxhimi i Ekosistemit Ndërkufitar” në Tiranë