Vizitë e delegacionit të nivelit të lartë qeveritar në Ndërmarrjen Trepça